Vi gör det lilla extra

Hemtjänst Från Hjärtat

Steg 1

Kontakta biståndshandläggaren i din kommun för att ansöka om hemtjänst. Detta är ditt första steg för att få tillgång till den service och omsorg du behöver.

Steg 2

Välj den hemtjänst som bäst uppfyller dina behov och önskemål. Du kan till exempel välja en privat utförare som Omfamn Hemtjänst i Jönköping utan extra kostnad.

Steg 3

När pappersarbete är klart i steg 3 kontaktar vi dig för att skräddarsy en hemtjänstlösning som bäst möter dina specifika behov och önskemål.

Omvårdnad

Hjälp med att äta, dricka och förflytta sig
Individnära insatser som ex. hjälp med att sköta hygienen
På och avklädning
Insatser för att behålla ett socialt nätverk
Säkerhet och avlastning för anhöriga

Service

Städning
Tvätt
Matdistribution
Inköp av dagligvaror

Trygghet

Vi erbjuder en trygg hemtjänst där vi möter varje individs unika behov med respekt och omsorg.

Omsorg

Hos oss får du omsorg av välutbildad personal som värnar om din hälsa och välbefinnande.

Respekt

Med vår erfarenhet kan du lita på att vi levererar högkvalitativ vård & omsorg till varje person.

Låt oss omfamna dig

Din Lokala Hemtjänst

Omfamn har länge haft en vision om att erbjuda hemtjänst med personlig omvårdnad till människor som befinner sig i en livssituation där det finns ett behov av hjälp och stöd.

Vårt bemötande och tjänsteutförande genomsyras av ett varmt och respektfullt bemötande samt värderingar som främjar välbefinnande. Vi strävar efter att stärka det friska hos dig som vårdtagare och hjälpa dig till en meningsfull vardag. Vi är uppmärksamma på dina behov, både fysiska och emotionella, och ser vikten av att upprätthålla en nära anhörig kontakt samtidigt som vi respekterar din integritet.

Vi finns inom följande områden i Huskvarna och Jönköping

Huskvarna centrum, Gråbo-Tormenås, Vättersnäs, Öxnehaga, Österängen, Ekhagen, Rosenlund, Liljeholmen, Centrum Öster, Kålgården, Råslätt, Centrum Väster, Jönköping Söder, Torpa.

Vår organisation strävar efter att säkerställa en trygg tillvaro för våra omsorgstagare. Genom noggrant utformade riktlinjer garanterar vi tjänster av högsta kvalitet, samtidigt som vi främjar en miljö fylld av respekt, värdighet och empati.

Omfamn Hemtjänst

Vårt mål är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt. Därför arbetar vi så här med arbetsmiljön:

 • Vi uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet.
 • Vi följer upp att arbetsmiljöregler som berör verksamheten efterlevs.
 • Vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutats.
 • Vi följer regelbundet upp medarbetarnas individuella ansvar.
 • Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud.
 • Vi har regelbundna arbetsplatsträffar där verksamheten i dess helhet behandlas.
 • Vi följer upp vårt arbetsmiljöarbete minst en gång per år.
 • Vi lever upp till kraven på dokumentation.

Våra kunder ska kunna leva sina liv som de vill utifrån deras bakgrund, i nutid och framtid. Vi lyssnar på dem och respekterar deras rätt att bestämma själva.

Det innebär att:

Våra kunder och anställda får förtroende för vår verksamhet genom goda relationer.
Vi respekterar och lyssnar till våra kunder och vår personal.
Vi ger våra kunder och anställda tid för samtal
Vi respekterar våra kunders och anställdas integritet
Vi respekterar våra kunders och anställdas livsåskådning.

Kundnytta och kundvärde säkerställer vi genom att bedriva verksamheten i nära samarbete med våra kunder och i strukturerade processer.

Omfamn Hemtjänst Jönköping AB följer avtal, gällande lagar, förordningar och övriga branschspecifika krav inom de områden vi arbetar.

Våra medarbetares kompetens säkerställer vi genom omvärlds- och kundstyrd kompetensutveckling.

Vi är pålitliga, affärsmässiga och behandlar alla lika oavsett kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning.

Vi följer upp och ständigt förbättrar vårt ledningssystem för kvalitet med fokus på kundtillfredsställelse, processtillämpning och medarbetarskap.

Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och omfatta alla led i verksamheten. Medarbetarnas kunnande och delaktighet är viktigast för vårt miljöarbete. Inom de verksamheter vi arbetar vill vi genom vårt aktiva miljöarbete vara ett föredöme och därmed stärka vår konkurrenskraft.

Vi strävar efter:

 • Förståelse och engagemang för miljöfrågor bland våra medarbetare genom information, utbildning, delaktighet och ansvar.
 • Förebyggande miljöarbete inriktat mot ständiga förbättringar.
 • Att betrakta lagar och föreskrifter inom miljöområdet som minimikrav.
 • Ökad miljömedvetenhet hos våra leverantörer, kunder och andra intressenter genom aktiv påverkan och tydlig och öppen kommunikation.

Vår organisation strävar efter att säkerställa en trygg tillvaro för våra omsorgstagare. Genom noggrant utformade riktlinjer garanterar vi tjänster av högsta kvalitet, samtidigt som vi främjar en miljö fylld av respekt, värdighet och empati.

Omfamn Hemtjänst

Vårt mål är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt. Därför arbetar vi så här med arbetsmiljön:

 • Vi uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet.
 • Vi följer upp att arbetsmiljöregler som berör verksamheten efterlevs.
 • Vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutats.
 • Vi följer regelbundet upp medarbetarnas individuella ansvar.
 • Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud.
 • Vi har regelbundna arbetsplatsträffar där verksamheten i dess helhet behandlas.
 • Vi följer upp vårt arbetsmiljöarbete minst en gång per år.
 • Vi lever upp till kraven på dokumentation.

Våra kunder ska kunna leva sina liv som de vill utifrån deras bakgrund, i nutid och framtid. Vi lyssnar på dem och respekterar deras rätt att bestämma själva.

Det innebär att:

Våra kunder och anställda får förtroende för vår verksamhet genom goda relationer.
Vi respekterar och lyssnar till våra kunder och vår personal.
Vi ger våra kunder och anställda tid för samtal
Vi respekterar våra kunders och anställdas integritet
Vi respekterar våra kunders och anställdas livsåskådning.

Kundnytta och kundvärde säkerställer vi genom att bedriva verksamheten i nära samarbete med våra kunder och i strukturerade processer.

Omfamn Hemtjänst Jönköping AB följer avtal, gällande lagar, förordningar och övriga branschspecifika krav inom de områden vi arbetar.

Våra medarbetares kompetens säkerställer vi genom omvärlds- och kundstyrd kompetensutveckling.

Vi är pålitliga, affärsmässiga och behandlar alla lika oavsett kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning.

Vi följer upp och ständigt förbättrar vårt ledningssystem för kvalitet med fokus på kundtillfredsställelse, processtillämpning och medarbetarskap.

Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och omfatta alla led i verksamheten. Medarbetarnas kunnande och delaktighet är viktigast för vårt miljöarbete. Inom de verksamheter vi arbetar vill vi genom vårt aktiva miljöarbete vara ett föredöme och därmed stärka vår konkurrenskraft.

Vi strävar efter:

 • Förståelse och engagemang för miljöfrågor bland våra medarbetare genom information, utbildning, delaktighet och ansvar.
 • Förebyggande miljöarbete inriktat mot ständiga förbättringar.
 • Att betrakta lagar och föreskrifter inom miljöområdet som minimikrav.
 • Ökad miljömedvetenhet hos våra leverantörer, kunder och andra intressenter genom aktiv påverkan och tydlig och öppen kommunikation.
Rulla till toppen