Ansökningsprocessen
steg för steg

Du måste ansöka om hemtjänst hos kommunen. Här är en steg-för-steg presentation av ansökningsprocessen. Det tar vanligtvis cirka 2-4 veckor från första kontakten med kommunen tills du har ett beslut om hemtjänst. Om din situation är akut ska kommunen prioritera ditt ärende.
Från 1177.se

1. Första kontakten

Ring till din kommun eller besök först deras webbplats. Om du ringer be att få tala med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Mer på 1177.se

2. Möte med biståndshandläggaren

Kommunen utser en biståndshandläggare åt dig som du träffar på ett första möte i hemmet (eller på sjukhuset om du befinner dig där). Under mötet går ni igenom din situation och önskemål.

3. Ansökan

Nästa steg är att lämna in en ansökan om att få den hjälp du vill ha. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med ansökan. Om du vill kan ni göra den redan i samband med mötet, men det är inget måste.

4. Utredning

När biståndshandläggaren fått in din ansökan görs en utredning av dina behov.

5. Beslut

Efter utredningen får du ett skriftligt beslut om vilket stöd du har blivit beviljad.
(Överklagan: Är du inte nöjd med kommunens beslut har du rätt att överklaga)

6. Val av utförare

Om din kommun tillämpar valfrihet kommer du få välja så kallad utförare. Det kan exempelvis vara vilken hemtjänstleverantör du vill ha eller vilket äldreboende du helst vill flytta till. Det är då du kan göra rätt val genom att välja Omfamn Hemtjänst. Tveka inte att kontakta oss för hjälp och vägledning.

7. Stödet Verkställs!

Med det är stödet genomfört! Allt som återstår är att finjustera din personliga plan.

Rulla till toppen